مکمل های ویتامینی

از ملزومات مهم خوراک دام و طیور استفاده از مکمل و ویتامین ها است. که به صورت عمده در خوراک استفاده می شود.

گروه بازرگانی مومنی با عرضه این محصولات در سراسر کشور به صورت مستقیم نیاز به این ویتامین ها را تامین کرده. و در اختیار آنها قرار می دهد.

انواع و قیمت محصولات ما را می توانید با تماس با مجموعه اطلاع یابید. همچنین از طریق شبکه اجتماعی واتساپ می توانید اقدام کنید.