باگاس نیشکر خوش خوراک تامین عمده در جیره

باگاس نیشکر به عنوان محصولی خوش خوراک برای تامین عمده در جیره کاربرد فراوانی دارد. این محصول با کیفیت بالا از این گروه بازرگانی توزیع

Read more

قیمت باگاس خوراک دام جایگزین مناسب جیره

قیمت باگاس خوراک دام مناسب می باشد. که تحت تاثیر عواملی مانند کیفیت و کارخانه آن کمی متفاوت است. باگاس جایگزین مناسب کاه در جیره

Read more