باگاس نیشکر خوش خوراک تامین عمده در جیره

باگاس نیشکر به عنوان محصولی خوش خوراک برای تامین عمده در جیره کاربرد فراوانی دارد. این محصول با کیفیت بالا از این گروه بازرگانی توزیع

Read more

خرید باگاس نیشکر خوراک دام تکمیل جیره

خرید باگاس نیشکر برای خوراک دام و به منظور تکمیل جیره به عنوان علوفه مورد استفاده می باشد. این علوفه با افزودن در جیره کاهش

Read more

باگاس نیشکر خوراک دام کیفیت بالا جیره دامی

عرضه باگاس یا کاه نیشکر خوراک دام

از مهم ترین کاربرد های باگاس نیشکر ویژه خوراک دام می باشد. این محصول در کیفیت بالا ویژه جیره دامی تولید و به دامداران سراسر

Read more