مزیت باگاس نیشکر برای حفظ سلامت دام

مزیت باگاس نیشکر برای حفظ سلامت دام را می دانید؟ این کاه در دسته جیره های ارزان و از بهترین خوراک ها برای تامین نیازمندی

Read more

باگاس نیشکر علوفه ارزان جایگزین در خوراک دام

تهیه و استفاده باگاس نیشکر به عنوان علوفه ای ارزان و برای جایگزین کردن کاه در خوراک دام می باشد. آیا می تواند نیاز های

Read more

باگاس یا کاه نیشکر خرید و فروش شرکت مومنی

باگاس یا کاه نیشکر

باگاس یا کاه نیشکر محصول جایگزین کاه و بسیار اقتصادی را میتوانید برای خرید و یا فروش محصول از شرکت خوراک دام مومنی انجام دهید.

Read more