بزرگترین تولید کننده برنج لنجان

برنجکوبی

بزرگترین تولید کننده های برنج لنجان در محدوده شهر های اطراف زاینده رود مستقر شده اند. بزرگترین تولید کننده برنج لنجان اصفهان اکثر کارخانه های

Read more

تولید برنج لنجان

تولید برنج لنجان

در زمین های کشاورزی منطقه لنجان اصفهان برنج های اعلا کشت و تولید می شود. که با عنوان برنج لنجان در بازار شناخته می شود.

Read more

ارتباط با تولید کننده برنج لنجان

ارتباط با تولید کننده برنج لنجان

کشاورزان تولید کننده برنج لنجان در ایران با ارتباط با مجموعه بازرگانی بازار برنج محصولات خود را در سطح کشور توزیع و به فروش می

Read more