قیمت خرید برنج شمال

صادرات و فروش برنج

قیمت برنج شمال این روز ها به دلیل مصرف زیاد نوسان زیاد و بیشترین خرید و فروش را دارند. و مصرف کنندگان آنرا از اقلام

Read more

خرید عمده برنج شمال در اصفهان

خرید عمده برنج شمال در اصفهان

خرید عمده برنج شمال در اصفهان بارگیری از شمال،باقیمت های روز و بسیار مناسبی در بازار برنج استان انجام میشود. خرید برنج شمال در اصفهان

Read more