خرید ذرت خوراک دام طیور نمایندگی فروش سراسری

خرید ذرت برای خوراک دام و طیور از نمایندگی های فروش سراسر کشور به دست این بازرگانی صورت می پذیرد. جهت خرید و تامین عمده

Read more

خرید ذرت دامی و منجمد وارداتی و داخلی مستقیم

خرید ذرت دامی و منجمد از منابع وارداتی و نیز داخلی به صورت مستقیم قابل انجام است. شما می توانید محصول را از نمایندگی این

Read more

خرید ذرت اکراین مناسب پرورش و تغذیه دام طیور

خرید ذرت اکراین

خرید مستقیم ذرت اکراین در بنادر صورت می پذیرد. این محصول به شکل مستقیم از کشور اکراین از طریق دریا وارد کشورمان ایران می شود.

Read more

خرید جو ذرت روسیه خوراک دام طیور تناژ و عمده

خرید بهترین جو و ذرت روسیه که مخصوص دام و طیور است که از طریق بنادر تامین می گردد. می توانید به شرکت های پخش

Read more

خرید ذرت محلی دزفول

خرید ذرت محلی دزفول

برای خرید و استعلام قیمت ذرت محلی دزفول که توسط ارگان مربوطه اعلام می شود تماس بگیرید. قیمت آن با نرخ فروش در بازار آزاد

Read more