خرید فروش ذرت دامی عرضه غلات خوراک دام

خرید و فروش ذرت دامی برای عرضه و تامین خوراک دام صورت می پذیرد. این محصولات با قیمت مناسبی به کشور وارد می شود و

Read more

خرید ذرت محلی دزفول

خرید ذرت محلی دزفول

برای خرید و استعلام قیمت ذرت محلی دزفول که توسط ارگان مربوطه اعلام می شود تماس بگیرید. قیمت آن با نرخ فروش در بازار آزاد

Read more

بازار خرید فروش جو ذرت فارس

عرضه جو شرکت

بازار خرید و فروش‌ جو و ذرت فارس به صورت عمده و درجه یک عرضه می شود. این محصولات منابع تامین انرژی و پروتئین دام

Read more

مراکز خرید فروش جو ذرت فارس همدان لرستان

مراکز جو استان ها

شرکت بازرگانی مومنی از مراکز خرید فروش جو و ذرت فارس همدان لرستان و کلیه استان ها را با قیمت مناسب انجام می دهد. خرید

Read more