پوسته ذرت دامی اصفهان خوراک دام طیور

خرید پوسته ذرت دامی استان اصفهان در خوراک دام و طیور مختلف از بازرگانی مومنی انجام می گیرد. آیا محصول می تواند در جیره مناسب

Read more

شرکت پودر گوشت دامی اصفهان

شرکت پودر گوشت دامی اصفهان

در پرورش دام شرکت هایی تولید انواع خوراک مانند پودر گوشت های دامی را تولید. که اصفهان از تولید کنندگان عمده این محصول می باشد.

Read more