قیمت فروش سبوس ذرت خوراک عالی دام طیور

قیمت مناسب در فروش سبوس ذرت به عنوان خوراک عالی در دام و طیور برای تامین جیره مغذی و سالم انجام می شود. دلیل استفاده

Read more

پوسته ذرت

پوسته ذرت

محصولات کشاورزی سرشار از نشاسته را می توان با هیدرولیز به محصولات مختلفی تبدیل کرد. برای خرید پوسته ذرت و سایر این تولیدات در تماس

Read more