پوسته ذرت

پوسته ذرت

محصولات کشاورزی سرشار از نشاسته را می توان با هیدرولیز به محصولات مختلفی تبدیل کرد. برای خرید پوسته ذرت و سایر این تولیدات در تماس

Read more