شرکت گلوتن ذرت

شرکت گلوتن ذرت

این شرکت ها برای فروش و توزیع گلوتن های 60 درصد و خوراک گلوتن(پوسته ذرت) هستند. که با قیمت های روز و مناسبی به بازار

Read more