قیمت خرید برنج شمال

صادرات و فروش برنج

قیمت برنج شمال این روز ها به دلیل مصرف زیاد نوسان زیاد و بیشترین خرید و فروش را دارند. و مصرف کنندگان آنرا از اقلام

Read more