پوسته غنی ذرت اصفهان خرید از بازرگانی معتبر

پوسته غنی ذرت اصفهان خرید از بازرگانی معتبر و دسته اول کشور می تواند برای صنعت دامداری مفید باشد. قیمت و کیفیت آن در جیره

Read more

پوسته ذرت غنی شده

پوسته ذرت غنی شده

پوسته ذرت که لایه روی ذرت است به دست می آید. پوسته ذرت غنی شده فوری بارگیری شده و در محل مورد نظر تحویل داده می

Read more