گلوتن مایع ذرت خوراک دام طیور

گلوتن مایع

گلوتن مایع از مقدار زیادی مواد محلول و محصولات ناشی از تخمیر و همچنین نامحلول نظیر سلول باکتریایی می باشد. درصد پروتئین بالای آن باعث

Read more